Akono AB, din hjälp för en renare och sundare inomhusmiljö

Som husägare kan det vara svårt att komma ihåg allt som behöver regelbunden tillsyn I hemmet. Särskilt för yngre som saknar erfarenheten som byggs upp av flera ars husägande.

Det är här företag som Akono kommer in I bilden och underlättar livet. Akono arbetar för att skapa en renare och sundare inomhusmiljö. De jobbar med service och rengöring av imkanaler och frånluftsventilation.

Innan jag köpte mitt första hus hade jag ingen aning om vad IM-kanal var för något. Men nu vet jag att det är frånluftskanalen från köksfläkten.

Att anlita Akono för regelbunden rengöring av ventilationskanalen är en prisvärd investering då statistik visar att nästan hälften av alla köksbränder startar vid spisen. Att låta Akono regelbundet, t.ex. vartannat år, rengöra IM-kanalen gör att mängden fett och smuts som lätt kan antändas vid en eventuell brand reduceras. Du minimerar inte bara skadan om olyckan skulle vara framme, genom att ha en regelbunden service och rengöring från Akono så förlänger du även livstiden på din köksfläkt. Kontinuerlig tillsyn och service av ventilationskanalerna av Akono är alltså positivt utifrån flera perspektiv.

Akono hjälper även dig som husägare med service av frånluftsventilationen, framförallt i våtutrymmen som badrum och tvättrum. Frånluftsventilationen är viktig när det gäller att hålla fuktnivån under kontroll för att motverka mögelangrepp. Ventilationen som helhet säkerställer både hälsan för huset och de som bor där. Att anlita Akono för regelbunden tillsyn av ventilationen rekommenderas eftersom ett välfungerande system är avgörande för ett friskt hus och friska människor.

Akono AB jobbar över hela Sverige så det spelar ingen roll vart du bor, du kan alltid kontakta Akono för att få hjälp med service, rensning & rengöring av imkanaler och frånluftsventilation.

Du kan läsa omdömen om vad Akonos kunder tycker på Reco och Eniro.
Hemsidan till Akono är: www.akono.se